toyota way.jpg
LEAN = FILOZOFIA CIĄGŁEGO ROZWOJU

LEAN to angielska nazwa na koncepcję ciągłego doskonalenia (KAIZEN) opracowaną w firmie Toyota.

Koncepcja ta złożona jest z dwóch elementów:

 • LEAN THINKING, czyli tego w jaki sposób myślimy o tym co robimy i w czym uczestniczymy.

 • LEAN TOOLBOX, czyli narzędzi (gotowych technik i zasad), które mogą pomóc w rozwiązywaniu problemów spotykanych w przedsiębiorstwach, a także codziennych wyzwań zwykłego człowieka.

LEAN w biznesie to DROGA do:

 • NIEDOŚCIGŁEJ ORGANIZACJI poprzez

 • stopniową i nieustającą ELIMINACJĘ MARNOTRAWSTWA we wszystkich aspektach działalności poprzez

 • wykorzystanie KAŻDEGO GRAMA INTELIGENCJI w organizacji aby

 • spełnić maksymalnie OCZEKIWANIA KLIENTÓW

 • zapewniając jednocześnie SATYSFAKCJĘ ZESPOŁU na najwyższym poziomie.

DLACZEGO WŁAŚNIE LEAN?

Rynek pracy i jego potrzeby ewoluują w coraz bardziej dynamicznym tempie. Liczba zmian i wyzwań wobec których stają pracownicy firm staje się z roku na rok coraz większa.

Stąd pracodawcy poszukują pracowników, którzy: potrafią pracować zespołowo, wykorzystywać umiejętności i talenty grupy dla osiągania wspólnych celów, komunikować się z poszanowaniem innych, elastycznie dostosowywać się do zmieniających się wymagań i adaptować do zmieniających się warunków, myśleć krytycznie, sprawnie identyfikować i rozwiązywać problemy, myśleć procesowo, odszukiwać i analizować informacje, inicjować działania, skupionych na ciągłym doskonaleniu siebie i organizacji w której funkcjonuje.

taiichi-ohno-do-not-fear-failure_edited.

czym jest lean w firmie?

10 zasad kaizen.png

CZYM JEST LEAN THINKING?

 • to sposób myślenia i działania;

 • to sposób organizacji naszych aktywności

  • aby zasoby, którymi dysponujemy  (czas, talenty, materiały, pieniądze i in.)  były jak najbardziej efektywnie wykorzystane dla społeczności, w której działamy (firmy, szkoły, rodziny, grupy znajomych i in.)

  • by wszelkie podejmowane działania dawały nam satysfakcję z ich rezultatów.

 • to zespół uniwersalnych kompetencji, które można wykorzystać w każdym środowisku, zarówno w szkole, wśród rówieśników a także w pracy

LEAN THINKING OPIERA SIĘ NA

 • wspólnych wartościach

 • pracy zespołowej

 • koncentracji na klientach naszych działań

 • krytycznym myśleniu

 • myśleniu procesowym

 • dostrzeganiu i eliminacji marnotrawstwa ze wszystkiego, co robimy.