EDYCJA 2016-2017 - za nami!

program

tu możesz zapoznać się z treścią programu na rok 2016-2017

harmonogram

tu znajdziesz harmonogram wydarzeń w programie,

co, gdzie i kiedy

lista uczestników

i ich wyniki

tutaj znajdziesz informacje o szkołach biorących udział w tej edycji oraz ich wyniki

jurorzy

poznaj jurorów edycji

2016-2017

czytaj więcej >
 

HARMONOGRAM edycji 2016-2017

29.9.2016

do 23:59

Nadsyłanie zgłoszeń

W celu zgłoszenia szkoły należy wypełnić ankietę znajdującą się pod linkiem.

1.10.2016

do 23:59

Ogłoszenie listy grup zakwalifikowanych do programu

Z każdej szkoły możemy przyjąć maksymalnie 10 grup. Każda z grup musi mieć swojego opiekuna. Jeden opiekun nie może prowadzić więcej niż 3 grupy z uwagi na obciążenie zadaniami konkursowymi.

Jedna grupa nie może przekraczać 10 uczniów i nie może być mniejsza niż 8 uczniów.

9.10.2016

8:30 - 15:30

Szkolenie dla nauczycieli i koordynatorów

Szkolenie ma na celu przygotowanie nauczycieli i koordynatorów regionalnych do realizacji Etapu 1 konkursu. 

W toku szkolenia uczestnicy zapoznają się ze szczegółami konkursu, uczestniczą w grze, którą poprowadzą ze swoimi uczniami; wszyscy otrzymają też pakiety startowe na, które składa się instrukcja gry i wzorcowe materiały.

3.11.2016

8:30 - 15:30

Szkolenie dla nauczycieli - Wrocław

Szkolenie ma na celu przygotowanie nauczycieli regionu wrocławskiego do realizacji Etapu 1 konkursu. 

W toku szkolenia uczestnicy zapoznają się ze szczegółami konkursu, uczestniczą w grze, którą poprowadzą ze swoimi uczniami; wszyscy otrzymają też pakiety startowe na, które składa się instrukcja gry i wzorcowe materiały.

9.12.2016

do 23:59

Start prac szkoły w etapie 1

Każda grupa powinna do tego terminu zarejestrować wyniki poszczególnych rund oraz przesłać prezentację do Koordynatora regionalnego. Każda z prezentacji powinna mieć w tytule pliku nazwę i numer grupy.

Koordynator umieszcza prezentację w katalogu na serwerze Programu, tak by prezentacje były dostępne dla Jurorów.

9.12.2016

do 23:59

Koniec prac szkoły w etapie 1

Każda grupa powinna do tego terminu zarejestrować wyniki poszczególnych rund oraz przesłać prezentację do Koordynatora regionalnego. Każda z prezentacji powinna mieć w tytule pliku nazwę i numer grupy.

Koordynator umieszcza prezentację w katalogu na serwerze Programu, tak by prezentacje były dostępne dla Jurorów.

30.12.2016

do 23:59

Ogłoszenie wyników Etapu 1

Na wyniki etapu wpływają 4 kategorie: (1) Ocena punktowa Jurorów nadesłanych prezentacji: 20% jakość prezentacji, 20% pomysłowość rozwiązań, 5% zastosowanie narzędzi lean, (2) max zysk na osobę 30%, (3) max.produktywność na osobę 20% (4) zadanie dodatkowe 5%.

7.1.2017

Przygotowania do półfinałów - start!

Przygotowania do półfinałów - start!

W ramach przygotowań do półfinałów uczniowie rozwiązują zestaw zadań, które pozwolą im zdobyć umiejętności niezbędne do sprostania półfinałowemu zadaniu

26.2.2017

8:00 - 17:00

Półfinały na Uniwersytecie Gdańskim

Rozgrywki oparte  na autorskiej grze symulacyjnej TopBlock firmy LeanQ Team. 
Gra symuluje procesy realizowane w środowisku międzynarodowych korporacji złożone z takich funkcji jak: obsługa klienta fabryki, produkcja, księgowość fabryki, magazyny centralne, finansowe centrum usługowe. W procesach tych kluczową rolę odgrywają postawy rozwinięte w etapie 1 tj. praca zespołowa i efektywna komunikacja. Kluczową kompetencją jest także umiejętność analizy procesów, systematyki i organizacji pracy na stanowisku oraz dostrzegania marnotrawstwa w procesach którą uczniowie rozwinąć powinni w toku przygotowań do półfinałów. W tej rozgrywce uczniowie zmierzą się z ograniczeniami dotyczącymi zmian w produkcie (jest jasno zdefiniowany), a także fizycznej lokalizacji członków grupy czy technologii komunikacji. Kluczowym wyzwaniem będzie proces - jego przebieg, organizacja, jakość i stabilność.

12.3.2017

8:00 - 17:00

Szkolenie dla grup finalistów - Zarządzanie projektami wg Scrum

Na szkoleniu finaliści dowiedzą się w szczegółach o wyzwaniach rundy finałowej i zasadach oceny grup. Jednak najważniejszym jego elementem będzie zapoznanie finalistów z zasadami zarządzania projektami. Ta umiejętność będzie im potrzebna w realizacji projektu w firmie produkcyjnej, a także w przygotowaniu własnej gry symulującej poznany proces wytwórczy.

1.4.2017

Realizacja projektów w firmach - start!

Każdej z grup przysługują 3 trzygodzinne wizyty w przedsiębiorstwie. W tym czasie, pod opieką reprezentanta firmy, poznają ją, będą mogli zapoznać się z procesem wytwórczym, dowiedzieć się o stawianych przed nim wyzwaniach, zgłębić problemy do rozwiązania i omówić swoje pomysły.

Jednocześnie bazując na swoich obserwacjach, a także wcześniejszych doświadczeniach z grami planszowymi, karcianymi, figurkowymi, symulacyjnymi i in. opracują grę symulacyjną.

18.6.2017

8:00 - 17:30

Finały! na Uniwersytecie Gdańskim

W trakcie rundy finałowej uczniowie przedstawią rezultaty swoich projektów przed Jury - praktykami Lean Management. Drugim wyzwaniem będzie poprowadzenie zaprojektowanych gier. Uczestnikami będą ... sami uczestnicy. To oni będą też dodatkowymi Jurorami. Ocenią przydatność gry dla innych uczniów. A stworzone gry będą służyły nauczycielom - Lean Thinker'om!

Please reload