HARMONOGRAM edycji 2016-2017

EDYCJA 2017-2018 

Edycja archiwalna

link do wyników oraz relacji z finałów u dołu strony

program

informator

tu możesz zapoznać się z najbardziej aktualną treścią programu na rok 2017-2018

harmonogram

tu znajdziesz harmonogram wydarzeń w programie,

co, gdzie i kiedy

lista uczestników

i ich wyniki

tutaj znajdziesz informacje o szkołach biorących udział w tej edycji oraz ich wyniki

jurorzy

poznaj jurorów

czytaj więcej >

PORADNIK

MLODEGO

LEAN LIDERA

poczytaj

w drodze do celu

 

HARMONOGRAM edycji 2017-2018

27.9.2017

do 23:59

Nadsyłanie zgłoszeń - juz od 1.06.2017

W celu zgłoszenia szkoły należy wypełnić ankietę znajdującą się pod linkiem.

1.10.2017

do 23:59

Ogłoszenie listy grup zakwalifikowanych do programu

Z każdej szkoły możemy przyjąć maksymalnie 12 grup. Każda z grup musi mieć swojego opiekuna. Jeden opiekun nie może prowadzić więcej niż 3 grupy z uwagi na obciążenie zadaniami konkursowymi.

Jedna grupa nie może przekraczać 10 uczniów i nie może być mniejsza niż 8 uczniów.

5.10.2017

8:30 - 16:30

Szkolenie dla nauczycieli i koordynatorów (Gdańsk)

MIEJSCE: Inkubator Starter, ul.Lęborska 3b, 80-386 Gdańsk, sala Gdańsk.

Szkolenie ma na celu przygotowanie nauczycieli i koordynatorów regionalnych do realizacji Etapu 1 konkursu. 

W toku szkolenia uczestnicy zapoznają się ze szczegółami konkursu, uczestniczą w grze, którą poprowadzą ze swoimi uczniami; wszyscy otrzymają też pakiety startowe na, które składa się instrukcja gry i wzorcowe materiały.

15.10.2017

8:30 - 15:30

Szkolenie dla nauczycieli - pozostałe regiony

Szkolenie ma na celu przygotowanie nauczycieli regionów do realizacji Etapu 1 konkursu. 

W toku szkolenia uczestnicy zapoznają się ze szczegółami konkursu, uczestniczą w grze, którą poprowadzą ze swoimi uczniami; wszyscy otrzymają też pakiety startowe na, które składa się instrukcja gry i wzorcowe materiały.

22.10.2017

do 23:59

Start prac szkoły w etapie 1

Każda grupa powinna do tego terminu:

- wybrać i zgłosić lidera grupy (uczeń)

- zarejestrować harmonogram prac obejmujący terminy rund oraz terminy nadesłania prezentacji (patrz: guzik). Zmiany w harmonogramie prac muszą być raportowane (patrz: guzik).

Jednocześnie grupy raportują wyniki każdej rundy poprzez formularz, który opiekunowie i liderzy grup otrzymują e-mailem.

29.11.2017

do 23:59

Raportowanie pracy zespołu w etapie 1

W toku swojej pracy grupy raportują wyniki każdej rundy oraz udzielają odpowiedzi na 5 pytań konkursowych poprzez formularz (patrz:guzik)

14.12.2017

do 23:59

Koniec prac szkoły w etapie 1

Każda grupa powinna do tego terminu zarejestrować wyniki poszczególnych rund oraz przesłać prezentację do Koordynatora regionalnego. Każda z prezentacji powinna mieć w tytule pliku nazwę i numer grupy.

Koordynator umieszcza prezentację w katalogu na serwerze Programu, tak by prezentacje były dostępne dla Jurorów.

30.12.2017

do 23:59

Ogłoszenie wyników Etapu 1

Zasady oceny wyników Etapu 1 określone są w informatorze-programie

7.1.2018

Przygotowania do półfinałów - start!

Przygotowania do półfinałów - start!

W ramach przygotowań do półfinałów uczniowie rozwiązują zestaw zadań, które pozwolą im zdobyć umiejętności niezbędne do sprostania półfinałowemu zadaniu.

Zadania będą publikowane raz w tygodniu, co poniedziałek zaczynając od 8.01.2018.

Wyniki zadań w postaci zdjęć/filmików każda z grup zamieszcza w udostępnionej przestrzeni dyskowej.

15.2.2018

Przygotowania do półfinałów - ostateczny termin nadsyłania wyników zadań

Za każde poprawnie wykonane zadanie grupy mogą otrzymać dodatkowe punkty, które będą brane pod uwagę do ustalenia ostatecznego wyniku grupy w półfinałach.

To dodatkowa możliwość na zwiększenie swoich szans na przejście do finału!

25.2.2018

8:00 - 17:00

Dzień Otwarty LeanEducation - UniwersyteT Ekonomiczny we Wrocławiu

MIEJSCE: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Rozgrywki oparte  na autorskiej grze symulacyjnej TopBlock firmy LeanQ Team. 
Gra symuluje procesy realizowane w środowisku międzynarodowych korporacji złożone z takich funkcji jak: obsługa klienta fabryki, produkcja, księgowość fabryki, magazyny centralne, finansowe centrum usługowe. W procesach tych kluczową rolę odgrywają postawy rozwinięte w etapie 1 tj. praca zespołowa i efektywna komunikacja. Kluczową kompetencją jest także umiejętność analizy procesów, systematyki i organizacji pracy na stanowisku oraz dostrzegania marnotrawstwa w procesach którą uczniowie rozwinąć powinni w toku przygotowań do półfinałów. W tej rozgrywce uczniowie zmierzą się z ograniczeniami dotyczącymi zmian w produkcie (jest jasno zdefiniowany), a także fizycznej lokalizacji członków grupy czy technologii komunikacji. Kluczowym wyzwaniem będzie proces - jego przebieg, organizacja, jakość i stabilność.

2.3.2018

9:00 - 17:00

Przygotowanie do półfinałów Gdańsk

Spotkanie koordynatorów i zespołu wsparcia półfinałów. Ostatnie szlify!

4.3.2018

8:00 - 17:00

Półfinały na Uniwersytecie Gdańskim

MIEJSCE: Uniwersytet Gdański, Centrum Dydaktyczno-Konferencyjne Wydziału Zarządzania 9 Sopot 81-864. Piętro 1. Sala C20.

Rozgrywki oparte  na autorskiej grze symulacyjnej TopBlock firmy LeanQ Team. 
Gra symuluje procesy realizowane w środowisku międzynarodowych korporacji złożone z takich funkcji jak: obsługa klienta fabryki, produkcja, księgowość fabryki, magazyny centralne, finansowe centrum usługowe. W procesach tych kluczową rolę odgrywają postawy rozwinięte w etapie 1 tj. praca zespołowa i efektywna komunikacja. Kluczową kompetencją jest także umiejętność analizy procesów, systematyki i organizacji pracy na stanowisku oraz dostrzegania marnotrawstwa w procesach którą uczniowie rozwinąć powinni w toku przygotowań do półfinałów. W tej rozgrywce uczniowie zmierzą się z ograniczeniami dotyczącymi zmian w produkcie (jest jasno zdefiniowany), a także fizycznej lokalizacji członków grupy czy technologii komunikacji. Kluczowym wyzwaniem będzie proces - jego przebieg, organizacja, jakość i stabilność.

11.3.2018

8:00 - 17:00

Szkolenie dla 5 grup finalistów - Zarządzanie projektami wg Scrum (Gdańsk)

MIEJSCE: Inkubator Starter, ul.Lęborska 3b, 80-386 Gdańsk, sala Crazy Room 

Na szkoleniu finaliści dowiedzą się w szczegółach o wyzwaniach rundy finałowej i zasadach oceny grup. Jednak najważniejszym jego elementem będzie zapoznanie finalistów z zasadami zarządzania projektami. Ta umiejętność będzie im potrzebna w realizacji projektu w firmie, a także w przygotowaniu własnej gry symulującej poznany proces wytwórczy.

18.3.2018

8:00 - 17:00

Szkolenie dla 5 grup finalistów - Zarządzanie projektami wg Scrum (pozostałe regiony)

Na szkoleniu finaliści dowiedzą się w szczegółach o wyzwaniach rundy finałowej i zasadach oceny grup. Jednak najważniejszym jego elementem będzie zapoznanie finalistów z zasadami zarządzania projektami. Ta umiejętność będzie im potrzebna w realizacji projektu w firmie, a także w przygotowaniu własnej gry symulującej poznany proces wytwórczy.

25.3.2018

Realizacja projektów w firmach regionu - start!

Każdej z grup przysługują 3 trzygodzinne wizyty w przedsiębiorstwie. W tym czasie, pod opieką reprezentanta firmy, poznają ją, będą mogli zapoznać się z procesem wytwórczym, dowiedzieć się o stawianych przed nim wyzwaniach, zgłębić problemy do rozwiązania i omówić swoje pomysły.

Jednocześnie bazując na swoich obserwacjach, a także wcześniejszych doświadczeniach z grami planszowymi, karcianymi, figurkowymi, symulacyjnymi i in. opracują grę symulacyjną.

3.6.2018

8:00 - 16:30

Finały! na Uniwersytecie Gdańskim

MIEJSCE: Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, Aula 0

W trakcie rundy finałowej uczniowie przedstawią rezultaty swoich projektów przed Jury - praktykami Lean Management. Drugim wyzwaniem będzie poprowadzenie zaprojektowanych gier. Uczestnikami będą ... sami uczestnicy. To oni będą też dodatkowymi Jurorami. Ocenią przydatność gry dla innych uczniów. A stworzone gry będą służyły nauczycielom - Lean Thinker'om!

3.6.2018

8:00 - 16:30

Zdjęcia i filmy z finałów 2017-2018

Obejrzyj zdjęcia i filmy zarejestrowane podczas finałów edycji 2017-2018, która odbyła się na Uniwersytecie Gdańskim w dniu 11 czerwca 2018 r.

Please reload