• Młody człowiek w wieku 14-19 lat. 

  • Europejczyk ciekawy świata i jego różnorodności. 

  • Poszukiwacz, który szuka rzetelnych źródeł wiedzy i informacji, a także miejsc jej wykorzystania w codziennym życiu. 

  • Wytrwały Gracz Zespołowy gotowy na wyzwania i świadomy swoich talentów, które wykorzystuje na rzecz wspólnych sukcesów zespołu. 

  • Kreatywny Młody Człowiek wychodzący poza utarte szlaki   i schematy, dostrzegający szanse i możliwości tkwiące     w otaczającym świecie. 

  • Otwarty Umysł nastawiony na rozwój, poszukujący twórczych sposobów na doskonalenie siebie i swojego otoczenia.

  • Istota gotowa na dokonywanie oceny swoich wyników i dostosowywanie się do zmieniających się warunków.

MŁODY LEAN LIDER TO
MŁODY LEAN LIDER TO

przyszły pracownik europejskiego rynku pracy, którego pożądają pracodawcy, dzięki temu, że stosuje koncepcję Lean Thinking w swoich działaniach.