FUNDACJA LEAN EDUCATION

NASZ DUCH, NASZE WARTOŚCI

Jesteśmy zwariowanymi entuzjastami i pasjonatami tego co na co dzień robimy zawodowo. Chcemy dzielić się naszą wiedzą i umiejętnościami. Chcemy zmieniać świat na lepsze!

W naszych działaniach kierujemy się następującymi wartościami:

Towarzyszą nam one każdego wspólnego dnia, w naszych słowach i działaniach.

NASZA MISJA

Tworzymy środowisko do rozwoju uniwersalnych postaw i kompetencji poszukiwanych przez najlepszych pracodawców

NASZA WIZJA

Połączone środowiska praktyków biznesu, szkół i uczelni współtworzą programy nauczania, które są wykorzystywane w szkołach podstawowych, zawodowych, technikach, liceach oraz uczelniach wyższych

NASZA HISTORIA

Autorką i inicjatorką działań Fundacji LEAN EDUCATION jest Joanna Czerska - obecnie prezes Fundacji. 

O tym skąd wziął się pomysł na pierwszy program Fundacji - Młody Lean Lider Joanna opowiada w filmie.

Po 3 latach prac pilotażowych i uruchomieniu pierwszych 2 edycji programu postanowiliśmy założyć Fundację, by zapewnić dalszy rozwój naszym działaniom. 

Fundator - firma LeanQ Team przekazała pałeczkę pierwszemu zarządowi  Fundacji, który reprezentowali: Joanna Czerska, Natalia Jażdżewska, Piotr Bielawski i Krzysztof Dobrowolski. 

NASZE DOKUMENTY

Fundacja została powołana przez Fundatora - LeanQ Team sp. z o.o.

Ten wyjątkowy dzień przypada na 27.06.2018

Nasze podstawowe dane rejestrowe:

REGON: 380598129 

NIP: 5842773811

KRS: 0000737272

 

Nasze działania reguluje Statut Fundacji

Nasze sprawozdania finansowe: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022

Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji LE: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022

NASZ ZESPÓŁNasza Fundacja ma obecnie dwuosobowy zarząd, który reprezentują Joanna Czerska i Piotr Bielawski.

Jednak wszystkie decyzje podejmujemy w zespole tzw. Centrali, w skład której wchodzi 16 osób. 

Wspólnie zajmujemy sie takimi grupami zadań jak: