LEAN FILOZOFIA CIĄGŁEGO ROZWOJU

LEAN to angielska nazwa na koncepcję ciągłego doskonalenia (KAIZEN) opracowaną w firmie TOYOTA.

Koncepcja ta złożona jest z dwóch elementów:

 • LEAN THINKING, czyli tego w jaki sposób myślimy o tym co robimy i w czym uczestniczymy.

 • LEAN TOOLBOX, czyli narzędzi (gotowych technik i zasad), które mogą pomóc w rozwiązywaniu problemów spotykanych w przedsiębiorstwach, a także codziennych wyzwań zwykłego człowieka.

LEAN w biznesie to DROGA do NIEDOŚCIGŁEJ ORGANIZACJI

poprzez stopniową i nieustającą ELIMINACJĘ MARNOTRAWSTWA

we wszystkich aspektach działalności poprzez:

wykorzystanie KAŻDEGO GRAMA INTELIGENCJI w organizacji

aby spełnić maksymalnie OCZEKIWANIA KLIENTÓW

zapewniając jednocześnie SATYSFAKCJĘ ZESPOŁU na najwyższym poziomie.

LEAN UNIWERSALNE KOMPETENCJE

Rynek pracy i jego potrzeby ewoluują w coraz bardziej dynamicznym tempie, a liczba zmian i wyzwań wobec których stają pracownicy firm stale rośnie.

To powoduje, że pracodawcy poszukują pracowników, którzy: potrafią pracować zespołowo, wykorzystywać umiejętności i talenty grupy dla osiągania wspólnych celów, komunikować się z poszanowaniem innych, elastycznie dostosowywać się do zmieniających się wymagań i adaptować do zmieniających się warunków, myśleć krytycznie, sprawnie identyfikować i rozwiązywać problemy, myśleć procesowo, odszukiwać i analizować informacje, inicjować działania, skupionych na ciągłym doskonaleniu siebie i organizacji w której funkcjonuje. O tym właśnie jest LEAN.

10 ZASAD LEAN THINKERA

CZYM JEST LEAN THINKING W WERSJI MŁODZIEŻOWEJ?

 • to sposób myślenia i działania;

 • to sposób organizacji naszych aktywności

  • aby zasoby, którymi dysponujemy (czas, talenty, materiały, pieniądze i in.) były jak najbardziej efektywnie wykorzystane dla społeczności, w której działamy (firmy, szkoły, rodziny, grupy znajomych i in.)

  • by wszelkie podejmowane działania dawały nam satysfakcję z ich rezultatów.

 • to zespół uniwersalnych kompetencji, które można wykorzystać w każdym środowisku, zarówno w szkole, wśród rówieśników a także w pracy

LEAN THINKING OPIERA SIĘ NA

 • wspólnych wartościach

 • pracy zespołowej

 • koncentracji na klientach naszych działań

 • krytycznym myśleniu

 • myśleniu procesowym

 • dostrzeganiu i eliminacji marnotrawstwa ze wszystkiego, co robimy.