SZKOLENIA I GRY

Nasz pakiet szkoleń

Jesteśmy zwariowanymi entuzjastami i pasjonatami tego co na co dzień robimy zawodowo. Chcemy dzielić się naszą wiedzą i umiejętnościami dlatego dostarczamy nasze szkolenia bezpłatnie dla wszystkich związanych ze szkołą (podstawową, zawodową, średnią i wyższą).

Aktualnie nasze pakiet bezpłatnych szkoleń dla nauczycieli obejmuje:

 • Wprowadzenie do programu Młody Lean Lider

 • Lean Thinking w szkole

 • Rozwiązywanie problemów po Japońsku

 • Doskonalenie procesów wg koncepcji lean

 • EkoGra

Każdy uczestnik po ukończeniu szkolenia otrzymuje od nas certyfikat.

WPROWADZENIE DO PROGRAMU MŁODY LEAN LIDER

Czego będziemy się uczyć

Celem tego 1,5h szkolenia on-line jest przybliżenie naszego programu potencjalnym opiekunom grup.


Szkolenie odbywa się cyklicznie - raz w miesiącu. Na szkolenie obowiązują zapisy.


Tym spotkaniem chcemy Ci pomóc podjąć decyzję czy dołączyć do naszego programu.

To czas, w którym postaramy


W trakcie spotkania dowiesz się:

 1. Kim jesteśmy i jak pracujemy z opiekunami grup w programie.

 2. Na czym polega program Młody Lean Lider

 3. Czego będzie od Ciebie wymagało uczestnictwo w programie.

 4. Czego nauczysz się Ty - opiekun grup w programie.

 5. Jakie wsparcie Ci zapewnimy, jeśli zdecydujesz się ruszyć z nami w podróż Młodego Lean Lidera.


Na koniec spotkania odpowiemy na Twoje pytania.

Dla kogo

Nauczyciele, opiekunowie grup dzieci w wieku 13-19 lat szkół podstawowych, zawodowych, techników i liceów, którzy chcieliby poznać nasz program.

LEAN THINKING W SZKOLE

Czego będziemy się uczyć

Celem szkolenia jest przedstawienie koncepcji Lean Thinking (kaizen) – zestawu uniwersalnych kompetencji pożądanych przez najlepszych pracodawców. W toku zagłębiania się w tajniki kaizen uczestnicy poznają techniki pracy przy wykorzystaniu wartości grupy, 10 zasad kaizen oraz gry symulacyjnej.


Wspólny czas oparty będzie na pracy wg 10 zasad kaizen:

 1. Porzuć stare zasady myślenia i działania.

 2. Myśl o sposobach by I-sza zasada stała się możliwa do realizacji.

 3. Nie rób wyjątków! Zmieniaj i doskonal!

 4. Szukaj najprostszego rozwiązania, a nie najlepszego.

 5. Błędy naprawiaj od ręki.

 6. Używaj rozumu a nie portfela.

 7. Problemy to nasze możliwości.

 8. Zawsze 5 razy powtarzaj „dlaczego?” by dotrzeć do przyczyny problemu.

 9. Szukaj pomysłów angażując innych.

 10. Doskonalenie nie ma końca.


Te 10 zasad oraz zestaw wartości sporządzonych przez grupę stanowią podstawę do zmiany postaw w toku pracy zespołowej, w obliczu wyzwań i problemów oraz efektywnego korzystania z posiadanych zasobów tj. talenty, wiedza, pieniądze, materiały.


Zakres szkolenia obejmuje następujące elementy:

 • Lean i 10 zasad kaizen.

 • Praca na wartościach, czyli jak budować bezpieczeństwo mentalne zespołu

 • Analiza procesu.

 • Wskaźniki w ciągłym doskonaleniu.

 • Zarządzanie ciągłym doskonaleniem.

Dla kogo

Nauczyciele, opiekunowie grup dzieci w wieku 13-19 lat szkół podstawowych, zawodowych, techników i liceów.


ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW PO JAPOŃSKU

Czego będziemy się uczyć

Celem szkolenia jest poznanie podstawowych zasad rozwiązywania problemów przez naukę ich definiowania, sposobów poszukiwania i znajdowania ich źródeł.


Uczestnicy kursu zdobywają umiejętności skutecznego i kreatywnego rozwiązywania problemów, które mogą wykorzystać nie tylko w środowisku pracy, ale również w życiu prywatnym. Teoria przyswajana jest w kilkuosobowych grupach a ćwiczenia opierają się na przykładach zaczerpniętych z codziennego życia.


Dzięki pozytywnemu nastawieniu i profesjonalizmowi naszych Trenerów, nauce zawsze towarzyszy wspaniała i przyjazna atmosfera.


Szkolenia organizowane są zarówno w wersji stacjonarnej jak i on-line. Aby zwiększyć efektywność tych, realizowanych w formie zdalnej, ćwiczenia prowadzone są w środowisku MIRO, z którym każdy uczestnik zostaje zapoznany na początku szkolenia.


Zakres szkolenia obejmuje następujące elementy:

 • Cykl Deminga – PDCA (z ang. Plan-Do-Check-Act), czyli o ciągłym doskonaleniu

 • Definicja problemu – studium przypadku cz. 1

 • 5 X Dlaczego? – studium przypadku cz. 2

 • Diagram ISHIKAWA (rybia ość) – studium przypadku cz. 3

 • Definiowanie rozwiązań i matryca priorytetów najlepszych idei – studium przypadku cz. 4

 • Monitorowanie postępu wdrażania rozwiązań – o tablicach SCRUM

 • Standaryzacja rozwiązań, czyli nie tylko my uczymy się na błędach

 • Jak moderować sesję rozwiązywania problemów

Dla kogo

Nauczyciele, opiekunowie grup dzieci w wieku 13-19 lat szkół podstawowych, zawodowych, techników i liceów.

DOSKONALENIE PROCESÓW WG KONCEPCJI LEAN

Czego będziemy się uczyć

Celem szkolenia jest poznanie podstawowych zasad doskonalenia procesów zgodnie z koncepcją Lean, a także przygotowania nauczycieli do realizacji zajęć Programu Młody Lean Lider w etapie 3.


Uczestnicy szkolenia zdobywają umiejętności analizy procesów oraz poznają w praktyce kroki postępowania pozwalające na poprawę efektywności procesów.


Zawartość szkolenia jest oparta na doświadczeniach wdrożeniowych praktyków Lean Management, i jednocześnie oparta na prostym przykładzie, który pozwala nawet niezaawansowanym adeptom poznać tajniki codziennej pracy leanowców.


Szkolenie realizowane jest w wersji on-line. Aby zwiększyć efektywność tych, realizowanych w formie zdalnej, ćwiczenia prowadzone są w środowisku MIRO.


W tym celu, dla chętnych udostępniamy 20-sto minutowy instruktaż wprowadzający do pracy z MIRO.


Zakres szkolenia obejmuje następujące elementy:

 • definiowanie wyzwania dla procesu,

 • budowa mapy stanu istniejącego procesu,

 • analiza wartości w procesie – identyfikacja pól do doskonalenia

 • priorytetyzowanie działań wdrożeniowych

 • budowa mapy stanu przyszłego procesu

 • standardy prezentacji pomysłów kaizen

 • zasady prowadzenia refleksji w postaci retrospektywy

Dla kogo

Nauczyciele, opiekunowie grup dzieci w wieku 13-19 lat szkół podstawowych, zawodowych, techników i liceów.

EKO GRA

Opis gry

Gra została stworzona z myślą o budowaniu świadomości proekologicznej i pokazaniu, że każdy z nas może działać na rzecz ratowania naszego świata.


Celem gry jest zapoznanie jej uczestników z działaniami proekologicznymi, które mogą być podejmowane przez indywidualne działania, przedsiębiorstwa czy instytucje.


W trakcie gry, poprzez podejmowanie 12 działań na 3 poziomach gry redukujemy ślady ekologiczne i gromadzimy Ecoiny.


Redukcja śladów ekologicznych buduje nasze doświadczenie, które możemy wykorzystać angażując się w dodatkowe aktywności (ulepszenia). Z kolei Ecoiny pozwalają na realizację inwestycji redukujących ślady ekologiczne.


Wraz z postępem gry, realizując, doskonaląc nasze działania oraz rozpowszechniając je wśród społeczeństwa zwiększamy naszą eko efektywność, która powoduje, że prędkość redukcji śladów ekologicznych oraz nasza zdolność do generowania Ecoinów rośnie.

To pozwala przejść na kolejny poziom gry, gdzie pojawia się możliwość angażowania w kolejne proekologiczne aktywności i otwiera nowe obszary usprawnień.

Finałową częścią gry jest możliwość uratowania całego świata!


Sama gra zajmuje od 1 do 3 godzin, zależnie od intensywności zaangażowania gracza.

Można również poświęcać na nią tylko 15 min dziennie. W trakcie naszej nieobecności nasze podjęte wcześniej działania będą procentować!


Dla kogo

Dla każdego od 7 - 100 lat kto jest gotowy w przyjemny sposób poznać jak możemy zadbać o naszą planetę.