O PROGRAMIE MŁODY LEAN LIDER

 

MŁODY LEAN LIDER

Młody Lean Lider to 9-cio miesięczny program edukacyjny dla młodzieży w wieku 13-19 lat z dowolnej szkoły lub organizacji pracującej z uczniami. Nasz program rozwija uniwersalne kompetencje Lean Thinking oraz kompetencje 4K, które świetnie wpisuje się m.in. w zajęcia Zawodowców oraz Biznes i zarządzanie.

Program został przygotowany we współpracy z nauczycielami, dydaktykami, pedagogami i psychologami i jest dostosowany do rytmu pracy szkoły.

Program realizowany jest w całej Polsce i jest BEZPŁATNY dla jej uczestników.

Organizatorem programu jest Fundacja LEAN EDUCATION. Jednak nasz program nie byłby możliwy bez organizacji oraz firm, które wspierają realizacje naszych pomysłów.

PRAKTYCY DLA UCZNIÓW

Program łączy środowiska szkolne, uczelnie oraz przedsiębiorstwa, by przygotować młodych ludzi na wyzwania kompetencyjne XXI wieku.

Prowadzą go praktycy Lean Management wolontariusze zrzeszeni wokół naszej Fundacji. Jest nas ponad 50 osób w całej Polsce! A nasz zespół możesz poznać zaglądając do zakładki Nasz zespół.

Nasze działania wspierają również przedsiębiorstwa z całego kraju, goszcząc naszych uczestników podczas projektów Etapu 3, a także przygotowując materiały, z których korzystają nasi Koordynatorzy, Trenerzy oraz sami Uczestnicy programu.

WSPARCIE DLA NAUCZYCIELI

Nauczyciel przystępujący do programu otrzymuje dostęp do materiałów w wersji elektronicznej, dostępne na platformie e-learningowej.       

Program zajęć lekcyjnych opracowany jest w postaci stale doskonalonych: scenariuszy lekcji, prezentacji do lekcji, zestawów niekomputerowych, edukacyjnych gier symulacyjnych i in. Wszystkie materiały dostępne są w wersji elektronicznej na naszej platformie e-learningowej (otrzymują do niej dostęp uczniowie i opiekunowie grup)

 

Przeczytaj fragment programu.

Dodatkowo opracowaliśmy Poradnik Młodego Lean Lidera - opracowanie zawierające treści merytoryczne związane z programem, a także nagrania video wspierające realizację lekcji i gotowe scenariusze lekcji wraz z materiałami do druku. Po prostu komplet!

Każda szkoła ma przydzielonego koordynatora regionalnego, którego zadaniem jest zapewnienie wsparcia nauczycielowi.

 

Istotnym elementem programu jest cykl szkoleń dla nauczycieli. Dostarczamy nauczycielom narzędzi aktywizacji zajęć lekcyjnych, a uczniom wyzwań, które stają się podstawą pozyskiwania przez nich wiedzy i umiejętności, a także kreowania postaw zespołowych.

Inne możliwości dla nauczycieli

Łączymy nasz program z działaniami innych organizacji, dając opiekunom grup możliwość zaplanowania ścieżki rozwoju uczniów nie tylko w ciągu jednego roku szkolnego.

Fundacja Inspirujące Przykłady prowadząca zajęcia dla uczniów na terenie firm jest również otwarta na współpracę z opiekunami naszych grup.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Stworzyliśmy listę pytań i odpowiedzi, które pojawiają się z Waszej strony.

Kliknijcie w zdjęcie, a z pewnością wiele się wyjaśni!

Jeśli nie znajdziecie odpowiedzi na swoje pytanie mimo zaznajomienia się z programem, napiszcie do nas a razem zbudujemy listę pytań i odpowiedzi!

A tutaj można przeczytać list referencyjny wystawiony nam przez Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku.

ETAPY PROGRAMU

ETAP 1 ROZWÓJ POSTAW

WRZESIEŃ - GRUDZIEŃ

W tym etapie uczniowie budują swoją tożsamość, wartości i postawy pracując w oparciu o niekomputerową grę symulacyjną "Lean thinking". Podczas gry uczą się pracy zespołowej nad wspól-nym osiągnięciem celu. Pracują wg 10 zasad ciągłego doskonalenia. Poznają zasady pracy w procesie, wykorzystania wyników procesu do podej-mowania działań doskonalących, uczą się dzielić pracą i rozmawiać o problemach.

Wyniki swojej pracy, uczniowie przesyłają do orga-nizatorów, w celu dokonania ich oceny przez jurorów - praktyków, pedagogów i wykładowców uczelni wyższych.

Najlepsze grupy uzyskują możliwość wzięcia udziału w turnieju o tytuł "Młodego Lean Lidera". 

ETAP 2 ROZWÓJ WIEDZY

STYCZEŃ - MARZEC

Ten etap to zestaw działań związany z budowaniem wiedzy młodych lean thinkerów. Nauczyciele, bazując na scenariuszach lekcji i materiałach pomocniczych, przekazują uczniom zadania-wyzwania.

Zadania uczniów są podzielone na 2 grupy:

 

Zadaniem uczniów jest samodzielne pozyskanie wiedzy w zadanym temacie, opracowanie jedno-punktowych lekcji, podzielenie się wiedzą z kolegami, aby finalnie rozegrać grę Lean Tabu, która w wesoły sposób pozwala dokonać powtórki i weryfikacji zdobytej przez zespół wiedzy.

W tym etapie uczniowie otrzymują również zadanie dodatkowe, które związane jest z publicznym występem podczas półfinałów.  W każdej edycji jest to inne zadanie.

Uczniowie uczestniczący w turnieju spotykają się na półfinałach organizowanych na uczelniach, gdzie jurorzy weryfikują ich wiedzę oraz postawy rozwinięte w etapie 1.

ETAP 3 ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI

KWIECIEŃ - CZERWIEC

Etap 3 ma na celu przeniesienie zdobytej wiedzy na praktyczny grunt przedsiębiorstwa.

Rozwój umiejętności następuje poprzez:

W toku etapu 3 uczniowie mają możliwość odbycia trzech trzygodzinnych wizyt w przedsiębiorstwie, które odbywają się co 2 tygodnie. Jednocześnie zapewniamy nieograniczony dostęp do zdalnego wsparcia koordynatora oraz mentorów.

Pomiędzy wizytami uczniowie podczas lekcji pracują nad rozwiązaniami, a po zakończeniu wizyt przygotowują się do finałowej prezentacji, wg kryteriów ustalonych i przekazanych na początku etapu 2.

Prezentacje przybierają kształt Power Point, kabaretów, przedstawień i in. Wszelkie formy ekspresji są dozwolone.

Uczniowie biorący udział w turnieju o tytuł "Młodego Lean Lidera" przyjeżdżają na Uniwersytet Gdański, by zaprezentować wyniki swoich prac.

CO MÓWIĄ INNI O NASZYM PROGRAMIE

NAUCZYCIELE O PROGRAMIE

W naszym programie wzięło udział już ponad 100 nauczycieli z całej Polski. Każdy z nich podkreśla wysoki poziom merytoryczny programu oraz chwali jego swobodną formę.

Wywiady z nauczycielami można znaleźć w dwóch miejscach:

1. Na naszym kanale YouTube - playlista nauczyciele o programie

2. W postaci zapisu krótkich wywiadów

UCZNIOWIE O PROGRAMIE

Nasz program to nie tylko nauka. Zależy nam przede wszystkim, by uczniowie czerpali radość z zajęć w których uczestniczą, a także mieli możliwość swobodnej kreacji, doświadczania i wyciągania wniosków z porażek i sukcesów. Ich uśmiechnie te buzie oraz przemyślenia są dla nas najważniejsze!


Wypowiedzi uczniów o programie znaleźć można na naszym kanale YouTube - play lista uczniowie o programie.

NASI PARTNERZY

PARTNERZY STRATEGICZNI


Po prostu firmy bez których by nas tu nie było. 


To oni wspierają w naszych codziennych wyzwaniach służąc doświadczeniem, zasobami i pozytywną energią.


Dzięki ludziom tworzącym te przedsiębiorstwa, możemy zapewniać nauczycielom i uczniom dostęp do materiałów.

UCZELNIE PATRONACKIE

Ponieważ uczniowie uczestniczący w naszym programie Młody Lean Lider stają się potencjalnymi studentami polskich uczelni, ich kierownictwa postanowiły wesprzeć nasz program dostrzegając w nim wysoką wartość merytoryczną.


Naszym pierwszym i głównym patronem - uczelnią wyższą jest Uniwersytet Gdański, na którym realizowane są półfinały i finały turnieju o tytuł "Młodego Lean Lidera".


Wywiad z prof. UG dr.hab. Piotrem Walentynowiczem można obejrzeć tu.


Dziś współpracujemy z również z innymi uczelniami, których logo można dostrzec na towarzyszącym zdjęciu.

CENTRA KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI

Patronują nam również centra zajmujące się wspieraniem rozwoju nauczycieli.                       Razem z nimi rozwijamy kadry dydaktyczne w obszarze Lean Thinking.

Stale rozwijamy partnerstwo z centrami wierząc, że razem możemy więcej i lepiej.

PATRONI INSTYTUCJONALNI

Chociaż jesteśmy z całej Polski naszą siedzibą jest Gdańsk - jedno z miast Trójmiasta          oraz ważny element na mapie Województwa Pomorskiego.

To powoduje, że mamy wsparcie również w instutuacjach miejskich i wojewódzkich, które wspierają popularyzację Lean Thinking w podległysz jednostkach edukacyjnych.

PARTNERZY MEDIALNIDotarcie z naszym bezpłatnym programem do opiekunów grup oraz wolontariuszy nie byłoby możliwe bez naszych patronów medialnych.


To właśnie oni rozpowszechniają informacje o programie Młody Lean Lider pozwalając naszym działaniom rosnąć i rosnąć....

POZOSTALI PATRONI I PARTNERZY

Nasz program wspierany jest również przez Instytucje takie jak Urzędy lokalne, organizacje zrzeszające pracodawców, organizacje zajmujące się organizacją oferty edukacyjnej dla nauczycieli, a także rady młodzieżowe. 


Wszyscy oni przede wszystkim zapewniają nam wsparcie w dotarciu do uczestników naszego Programu.


Część z naszych patronów instytucjonalnych oficjalnie objęła patronat nad programem, a część po prostu wspiera nasze działania.                                                 Wszystkim im ogromnie dziękujemy!