Ile czasu w tygodniu trzeba poświęcić na projekt?

Mamy gotowy program podzielony na 24 lekcje. Wystarczy więc co tydzień przeznaczyć jedną godzinę lekcyjną aby realizować program. Program może być realizowany zarówno w ramach zajęć lekcyjnych jak i kółek zainteresowań.

Ile grup może zgłosić jeden opiekun?

Opiekun może zgłosić dowolną liczbę grup do programu. Do tej pory największa liczba grup od jednego opiekuna w programie to 8.  Zwykle nauczyciele zgłaszają jedną klasę, w ramach, której tworzą 2-3 zespołów.

Czy konieczny jest udział w turnieju?

Młody Lean Lider to przede wszystkim program nauczania kompetencji XXI w. dlatego udział w ogólnopolskim turnieju nie jest wymagany. Po zarejestrowaniu się do programu udostępniamy materiały, które umożliwiają realizację programu niezależnie od turnieju.

Jaką wiedzę musi posiadać opiekun grupy aby samodzielnie prowadzić program?

Przed przystąpieniem do programu nie jest potrzebna jakakolwiek wiedza z zakresu lean thinking. Dzięki udostępnionym materiałom oraz trzem szkoleniom nauczyciel bez problemu poprowadzi zespół przez program. 

W czym ten program pomoże uczniowi?

Program umożliwia uczniom rozwinięcie kompetencji XXI wieku, czyli kompetencji przyszłości poszukiwanych przez najlepszych pracodawców. Program rozwija również umiejętności, które ułatwią mu funkcjonowanie w grupie rówieśniczej oraz uczenie się w kolejnych etapach edukacji. 

Czy jedna grupa może mieć kilku opiekunów?

Tak. Jest to nawet pożądane z uwagi na sytuacje losowe, które mogą się wydarzyć w ciągu 10 miesięcy realizacji programu.

Ile grup może zgłosić jeden opiekun?

Opiekun może zgłosić dowolną liczbę grup do programu. Do tej pory największa liczba grup od jednego opiekuna w programie to 8.  Zwykle nauczyciele zgłaszają jedną klasę, w ramach, której tworzą 2-3 zespołów

Ile czasu zajmie młodzieży udział w programie?

Z nauczycielem uczniowie spędzą 1 godzinę lekcyjną tygodniowo. Dodatkowo, pasjonaci potrafią poświęcić na program 2-3 razy tyle ile spędzają go z nauczycielem.

Czy uczniowie otrzymują punkty za udział w programie?

Co roku występujemy do kuratorium o wpisanie programu na listę zawodów wiedzy. Szkoły honorujące punktację wynikającą z tej listy biorą pod uwagę również wyniki w programie.

W ramach jakich przedmiotów można realizować program?

Przedmioty, w ramach których można realizować program w szkole to: Ekonomia w praktyce, Przedsiębiorczość, Ukierunkowanie zawodowe, Godzina wychowawcza a także zajęcia pozalekcyjne i kołka naukowe.W programie mieliśmy już w grupy: biblioteczne, taneczne, harcerskie, koła zainteresowań - złożone z uczniów różnych klas a nawet różnych szkół.

Jak liczne mają być grupy?

W programie 8-12 osób. W turnieju, wymaganiem drugiego etapu programu jest 10 osobowy zespół – grupa może być większa, ale w półfinale weźmie udział tylko dziesięcioro uczniów. Może być także mniej liczna ale zmniejsza to jej szanse na uzyskanie dobrego wyniku. Warto więc mieć rezerwowych zawodników. 

Czy program jest bezpłatny?

Udział w programie i wszystkie materiały są nieodpłatne. Jedyny koszt jaki się pojawi w przypadku bardzo dobrych wyników grupy jest związany z dojazdem na półfinały i finały oraz do firm. Szkoła zapewnia wyłącznie niewielką ilość materiałów biurowych takich jak kartki A4, zszywacz, klej, nożyczki, flamastry, karteczki post-it czy arkusze szarego papieru

Czy są szkolenia dla nauczycieli?

W programie przewidziane są 3 szkolenia dla nauczycieli z tematyki: Lean Thinking, Problem Solving, Scrum. Są to szkolenia ściśle powiązane z materiałem, które w tym czasie będą realizowane przez uczniów. Terminy szkoleń i ich miejsca opublikowane są na naszej stronie już na początku września. Po szkoleniu wystawiamy certyfikaty uczestnictwa

Czy są certyfikaty?

Zarówno uczniowie jak i nauczyciele otrzymają certyfikaty ukończenia II etapu oraz ukończenia całego programu. Certyfikaty ukończenia I etapu są wystawiane na prośbę opiekuna grupy. Uczniowie i ich nauczyciele, którzy zdobyli w turnieju miejsca od 1 do 3 otrzymują certyfikaty określone regulaminem programu. Certyfikaty są imienne i przyznawane całej grupie zgłoszonych do programu uczniów.

Dlaczego potrzebne są zgody rodziców i kto ma dostęp do danych mojego dziecka?

Zgody wymagane są ze względu na to, że częścią wypracowanych materiałów przez uczniów dzielimy się z pozostałymi uczestnikami programu. Wizerunki uczniów są udostępniane także kolejnym edycjom w celu zainspirowana uczestników. Do przekazanych danych ucznia mają dostęp wyłącznie pracownicy Centrali Fundacji Lean Education. 

Czy tylko nauczyciel może zgłosić grupę?

Grupę może zgłosić każda dorosła osoba, która podejmie się opieki nad 10-cio osobową grupą

Czy rodzić może wesprzeć realizację programu?

Tak. Rodzic może być opiekunem wspierającym, a nawet prowadzącym grupę. Może również pomóc grupie uczestniczącej w programie w organizacji wyprawy na półfinały i finały.Rodzic jako pracownik przedsiębiorstwa może zgłosić grupę młodzieży ze swojej firmy.